NITRO || RFM Mazut

23 kwietnia 2016, sobota godz. 19:00 - 20:00
23 kwietnia 2016, sobota godz. 19:00 - 20:00
Poznań, Republika Sztuki Tłusta Langusta
To wydarzenie już się odbyło!

Nitro i jego fantasmagoryczna szata objawia zlep majaków z pogranicza jawy i snu, pokazujących psychofizyczną kondycję bohatera. Człowieka uwikłanego w wewnętrzny świat, w którym tkwi, generuje swoje fobie, urazy i marzenia. Zaangażowany w ryzykowne, wymykające się spod kontroli natręctwa i zachowania, ucieka od życia myśląc, że żyje... 
Obsesyjny stan staje się jego rzeczywistością i więzieniem zarazem, w którym zastyga...

RFM Mazut działa w szeroko pojętym obszarze teatru alternatywnego, anektując pod swoje przedsięwzięcia tak przestrzenie zamknięte, klasyczne teatralne pudełka, pofabryczne hale i wszelkie przestrzenie poindustrialne, jak również nieswoistą przestrzeń miejską a zwłaszcza miejskie bramy... A wychodząc poza namacalną materię otoczenia Mazut coraz mocniej anektuje zdigitalizowaną przestrzeń współczesności operując szerokim spektrum multimediów...

Specyficzny rodzaj przekazu Grupy opiera się na elementach plastycznych. Operuje przede wszystkim obrazem, emocją zawartą w symbolu, dźwiękiem, który bardzo często wywołuje zawroty głowy i wymioty...

reżyseria – zespół
scenografia – zespół
muzyka: Tomasz Nisztuk, Witold Oleszak,

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka