NITRO R.F.M. Mazut

3 marca 2017, piątek godz. 21:00 - 22:00
5 marca 2017, niedziela godz. 19:00 - 20:00
3 marca 2017, piątek godz. 21:00 - 22:00
Poznań, Republika Sztuki Tłusta Langusta
5 marca 2017, niedziela godz. 19:00 - 20:00
Poznań, Republika Sztuki Tłusta Langusta
To wydarzenie już się odbyło!

Grupa Radykalna Frakcja Medialna Mazut działa w szeroko pojętym obszarze teatru alternatywnego. Anektuje pod swoje przedsięwzięcia przestrzenie zamknięte, klasyczne teatralne pudełka, pofabryczne hale i wszelkie przestrzenie poindustrialne, jak również przestrzeń miejską. Zwłaszcza upodobała sobie miejskie bramy... 

Wychodząc poza namacalną materię otoczenia RFM Mazut coraz mocniej wykorzystuje zdigitalizowaną przestrzeń współczesności, operując szerokim spektrum multimediów...
Specyficzny rodzaj przekazu grupy opiera się na elementach plastycznych. Operuje przede wszystkim obrazem, emocją zawartą w symbolu czy dźwiękiem, który często wywołuje zawroty głowy i wymioty...

Spektakl Nitro w swojej fantasmagorycznej szacie objawia zlep majaków z pogranicza jawy i snu. Majaków pokazujących psychofizyczną kondycję bohatera. Człowieka uwikłanego w wewnętrzny świat. Generującego swoje fobie, urazy i marzenia. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka