POLARISA(C)TION
RFM MAZUT

26 maja 2018, sobota godz. 20:00 - 21:00
27 maja 2018, niedziela godz. 19:00 - 20:00
26 maja 2018, sobota godz. 20:00 - 21:00
Poznań, Republika Sztuki Tłusta Langusta
27 maja 2018, niedziela godz. 19:00 - 20:00
Poznań, Republika Sztuki Tłusta Langusta
To wydarzenie już się odbyło!

W najnowszym spektaklu zespół pochyla się nad problematyką wartości, dokonywanych wyborów i

postaw jednostki. Ujęta w alegoryczny system znaków i gestów plastycznych struktura działań oddaje

zarówno wewnętrzny dyskomfort dylematu Wyboru, przed którymi stajemy każdego dnia, jak i

wkomponowany weń głęboko ludzki dysonans (?) piękna i ohydy. Czy istnieją Wartości uniwersalne?

Czy Wartości zależne są od kontekstu? Gdzie przebiega granica pomiędzy harmonią i chaosem w

świecie spolaryzowanych postaw?

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka