STO POCIECH Z MUZYKI

8 maja 2017, poniedziałek godz. 09:30
8 maja 2017, poniedziałek godz. 11:00
8 maja 2017, poniedziałek godz. 09:30
Warszawa, Fundacja Sto Pociech
8 maja 2017, poniedziałek godz. 11:00
Warszawa, Fundacja Sto Pociech
To wydarzenie już się odbyło!

Krótkie, miesięczne cykle zajęć, w stałych grupach - 10 dzieci z opiekunem.

Zajęcia są zaproszeniem do śpiewania, wplatania muzyki w zabawę i wspólnie spędzany z dzieckiem czas. Towarzyszący temu ruch, często bliski kontakt i dotyk wzmacniają więź rodzica i dziecka.

Każde z zajęć ma taka samą strukturę. Pierwsze pół godziny, to czas na swobodną zabawę w przygotowanej specjalnie przestrzeni, dostosowanej do wieku dzieci. W bezpiecznym otoczeniu rodzic i dziecko mogą zaznawać radości z bycia razem oraz innymi dziećmi i rodzicami, doświadczać wszystkimi zmysłami tego co wokół: wejść do basenu wypełnionego fasolą, dotykać różnych faktur, wdrapać się lub turlać.

Druga część zajęć to muzykowanie: gra na małych instrumentach, szukanie dźwięków w sobie i w tym co dookoła nas oraz zabawy, którym towarzyszy śpiew. Dzieci i rodzice są zaproszeni do interakcji podczas zabaw muzycznych - do klaskania, śpiewania, biegania, tupania, naśladowania dźwięków i gestów oraz do spontanicznego wyrażania tego co w każdym śpiewa i gra. Będą zabawy paluszkowe, bujanki, masażyki, kołysanki i hopsanki. Mrucząc do małego ucha wyrazimy więcej niż są w stanie przekazać słowa.

Zapraszamy dzieci od 0,5 do 2lat.

Zajęcia prowadzi: Ewa Winiarska ze stupociechowego zespołu wczesnej edukacji, - psycholog, nauczyciel montessoriański. Absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Członkini zespołu Dziczka, śpiewającego tradycyjne pieśni ukraińskie. Mama 7,5 letniej Hani i 6 letniego Stefana. W Stu Pociechach prowadzi również Turlaki, Brykamy bez mamy i Szperaki starszaki.

Informacje: recepcja@stopociech.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka