Sto pociech z muzyki

5 czerwca 2017, poniedziałek godz. 11:00 - 12:00
5 czerwca 2017, poniedziałek godz. 11:00 - 12:00
Warszawa, Fundacja Sto Pociech
To wydarzenie już się odbyło!

Krótki, miesięczny cykl zajęć, 1 godzina 1 raz w tygodniu, w stałej grupie, dla dzieci od 0,5 do 2,5 lat z opiekunami.

Zajęcia są zaproszeniem do śpiewania, wplatania muzyki w zabawę i wspólnie spędzany z dzieckiem czas. Towarzyszący temu ruch, często bliski kontakt i dotyk wzmacniają więź rodzica i dziecka. więcej

W czerwcu spotykamy się 3 razy razy: 5, 12, 19.

Płatności - 75 zł za 3 spotkania.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka