Sto pociech z muzyki

8 stycznia 2018, poniedziałek godz. 12:30 - 13:30
8 stycznia 2018, poniedziałek godz. 12:30 - 13:30
Warszawa, Fundacja Sto Pociech
To wydarzenie już się odbyło!

Krótki, miesięczny cykl zajęć, 1 godzina 1 raz w tygodniu, w stałej grupie, dla dzieci od 0,5 do 2,5 lat z opiekunami.

Zajęcia są zaproszeniem do śpiewania, wplatania muzyki w zabawę i wspólnie spędzany z dzieckiem czas. Towarzyszący temu ruch, często bliski kontakt i dotyk wzmacniają więź rodzica i dziecka. więcej

Płatność -  za cały cykl czyli 3 spotkania w styczniowe poniedziałki (8, 15, 29 stycznia)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka