Sto pociech z muzyki

9 kwietnia 2018, poniedziałek godz. 12:30 - 13:30
9 kwietnia 2018, poniedziałek godz. 12:30 - 13:30
Warszawa, Fundacja Sto Pociech
To wydarzenie już się odbyło!

Krótki, miesięczny cykl zajęć, 1 godzina 1 raz w tygodniu, w stałej grupie, dla dzieci od 0,5 do 2,5 lat z opiekunami.

Zajęcia są zaproszeniem do śpiewania, wplatania muzyki w zabawę i wspólnie spędzany z dzieckiem czas. Towarzyszący temu ruch, często bliski kontakt i dotyk wzmacniają więź rodzica i dziecka. więcej

Płatność -  75 zł za 3 spotkania w kwietniowe poniedziałki (9, 16, 23 kwietnia)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka