Wałbrzych 3 [HIDDEN]

To wydarzenie już się odbyło!

Mówi się, że praca z końmi przypomina nieco proces wychowywania dziecka, a w nim, jak wszyscy wiemy, stosowany konsekwentnie system nagradzania i karania odgrywa niebagatelną rolę. Choć twierdzenie to można uznać za zasadne w odniesieniu do ogólnych zasad, to jeśli zagłębimy się w szczegóły – różnice będą dobrze widoczne.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka